Motto: VEŠKERÉ UČENÍ MÁ BÝT PRO DĚTI HROU A SPORTEM
Přihlášení
Zápis do MŠ

Informace o zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Od 1.7. do 26.7.2019 a od 19.8. do 23.8.2019, více zde.

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

ZÁPIS DĚTÍ DO POLIČSKÝCH MATEŘSKÝ ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 SE BUDE KONAT VE DNECH 15. A 16. 5. 2019 OD 8 DO 16 HODIN

K zápisu potřebujete vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Žádost si můžete vyzvednout u ředitelky školy Jitky Jeřábkové od 1.4.2019 nebo si ji můžete stáhnout zde.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 zde.