Motto: VEŠKERÉ UČENÍ MÁ BÝT PRO DĚTI HROU A SPORTEM
Přihlášení
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Změna e-mailové adresy

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mshegerova@gmail.com

 

Úplata za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu upravuje § 6 odst.5 vyhl. č. 14/2005 Sb.

„Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 a 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.“

Výše úplaty pro měsíc březen činí 14,- Kč na den,

za měsíc duben 15,- Kč za den.

Přeplatek zůstane na účtu a bude vyrovnán v dalším období.