Přihlášení
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Změna e-mailové adresy

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mslucni427@seznam.cz

 

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

usnesením Zastupitelstva města Poličky ze dne 7. května 2020 dochází ke dni 1.9.2020 ke sloučení Mateřské školy Polička, Hegerova 427 s příspěvkovou organizací Mateřskou školou Luční Polička.

K tomuto datu se převádí všechna práva, pohledávky a závazky na přejímající organizaci:

Mateřská škola Luční Polička, se sídlem Luční 394, Polička IČO 75007983

s jednající ředitelkou Lenkou Červenou, DiS

Jitka Jeřábková