Přihlášení
Zápis dětí do MŠ
Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ na šk. rok 2022/23 proběhl ve dnech 2. – 16. 5. 2022.
Výsledky jsou zveřejněny na dveřích naší školy a v aktualitách zde na webových stránkách.
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Kontaktní údaje

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mslucni427@seznam.cz

Telefon: +420 774 477 789

Výsledky zápisu dětí do MŠ na školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Luční Polička podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a podle Kriterií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Luční Polička pro šk. rok 2022/23 rozhodla takto:

přijaty k předškolnímu vzdělávání na odloučené pracoviště Hegerova 427:
od 1. 9. 2022 jsou děti pod následujícími registračními čísly:
01, 02, 03, 04, 05, 07, 08

Nepřijaty k předškolnímu vzdělávání: registrační číslo 12

 

 

Vážení rodiče přijatých dětí, přijměte, prosím, pozvání na Informativní schůzku rodičů, která se bude konat
ve čtvrtek 16. června 2022 v 16.00 hod. – viz. příspěvek níže.