Řezbářská díla

Řezbářská díla

Řezbářské symposium je v Bystrém již tradiční akcí, která vždy přiláká velké množství diváků. Smyslem této akce je nejen podpořit děti, žáky i dospělé v uměleckém cítění a motivaci k rukodělné práci a zručnosti v obrábění různých materiálů, v tomto případě dřeva. Dalším cílem je podpořit vztah člověka k přírodě. Mottem je „využít dřevo z kmenů stromů, které byly z nějakého důvodu určeny ke skácení, dát mu nový rozměr, tak aby neskončilo v kamnech a vytvořit objekty, které ozdobí veřejná prostranství města, dětských hřišť či interiérů veřejných budov“a přitáhnou zraky nejen místních občanů, ale jsou zajímavostí i pro turisty. Řezbářské symposium tedy určitým způsobem podporuje i místní cestovní ruch.

Myšlenka pořádat umělecká setkání – symposia řezbářů, sochařů a výtvarníků vznikla v roce 2002. Inspirací nám byla holandská obec Wijk aan Zee, která je partnerskou obcí Bystrého v mezinárodním projektu Culture village of Europe. Tato obec pořádá každoročně malířská symposia. Myšlenka, „uměleckého využití dřeva a ztvárnění jedinečného přerodu na sochy" dává díky práci umělcům vyniknout jeho kráse a jedinečnosti i smysluplnosti práce. Dřevosochání se setkalo s úspěchem, postupně nabývalo na síle a stalo se neodmyslitelnou kulturní akcí města, která má velmi pozitivní společenský ohlas. Každý rok se setkáváme se stále větším zájmem z řad veřejnosti ze širokého okolí.

Právě díky projektu Culture village of Europe se do řezbářského sympozia zapojují vedle českých i zahraniční umělci. Oslovujeme řezbáře, jak z kraje, tak z různých koutů republiky a ze všech partnerských zemí. Jedná se o umělce na odborné úrovni, kteří pak týden společně pracují, každý na své soše a vytváří zajímavá umělecká díla. Řezbáři, tedy muži i ženy, pomocí dlát, motorových pil a brusek, proměňují kmeny stromů v umělecká díla a představují tak po celý týden výjimečnou podívanou. Každý rok představuje dřevosochání vždy určité téma. V roce 2012 tak vznikl mezinárodní putovní BETLÉM. O vánocích r. 2012 byl vystaven v holandské obci Wijk aan Zee, v roce 2013 byl součástí výstavy betlémů v Bystrém a dále putuje každé Vánoce do jedné partnerské evropské země. Ročník 2013 byl zasvěcen patronovi hasičů – sv. Florianovi. Zúčastnilo se ho 8 řezbářů, mezi nimi i umělci z Holandska a Ruska. Vernisáž navštívili starostové okolních obcí a hasičských sborů.

Tato akce se stává i určitou regionální společenskou událostí. V době konání řezbářského sympozia přijíždějí do Bystrého i návštěvníci a turisté z blízkého okolí i ze zahraničí.

Celá akce se vždy těší velkému úspěchu a to jak u pořadatelů a řezbářů, tak i u návštěvníků.

Vzniklé sochy jsou následně rozmístěny ve městě Bystré na veřejných prostranstvích a v parcích, případně nahrazují sochy, které se již rozpadají. Tvoří tak společně s našimi památkami a kamennými sochami vyjímečný exteriérový prvek, pro návštěvníky, turisty , ale i místní občany.


rezbari mapa

Mapa ke stažení ZDE

Vytisknout E-mail