Svazek obcí AZASS

vznikl v první polovině roku 1998 jako "Zájmové sdružení měst a obcí na podporu poličské nemocnice". Sdružení vytvořily města a obce spádového území poličské nemocnice s cílem převzít majetek poličské nemocnice po jeho neúspěšné privatizaci a samostatně ji spravovat a provozovat. Dne 1.6.1998 sdružení tento majetek od Fondu národního majetku ČR převzalo a od 1.1.1999 nemocnici provozuje prostřednictvím své organizace "Poličské nemocnice, s.r.o.", jíž je svazek (dříve sdružení) jediným společníkem.

 

V souladu s legislativními změnami došlo od 1.1.2002 ke transformaci sdružení na dobrovolný svazek obcí ve smyslu zákona č.128/2000 Sb., o obcích a rovněž ke změně názvu na Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb). Členy svazku je 27 měst a obcí poličského regionu.

SO AZASS je poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách.

Kontakt:
Svazek obcí AZASS
Palackého nám. 160
Polička, 572 01

http://www.azass.cz/

Vytisknout E-mail