Jak to bylo s bysterskou obrazárnou

Letos (1953) došlo k odvezení historických obrazů zámecké obrazárny. Asi před dvěma léty MNV změřil tento pokus. Provedl zákrok u ministerstva kultury a některé složky dopsaly v té věci dokonce prezidentu republiky. Rozhodnutí znělo: obec má zajistit renovaci, obrazy umístit na místě, kdy by byly dobře chráněny a hlavně veřejnosti  přístupný. Této podmínce nemohla obec všem vyhovět a proto dala souhlas k přemístění originálů, většinou portrétů členů  rodiny Hohenems, k nimž dnešní obyvatelstvo nemá vůbec žádný vztah. Snad měly být pro obec zajištěny alespoň obrazy Jakuba Hanibala I. Marie Rebeky a Valburgy, k nimž se dosud pojí jakési, byť mlhavé vzpomínky. Tak zmizely z Bystrého téměř všechny upomínky na feudální dobu, století nepřetržitého utrpení, zachyceného již jen v archivech a kronikách. Dnes tu připomíná dobu „zašlé slávy“ zámek (dnes sídlo zemědělského dorostu), rybník Rebeka (dříve Židův zvaný), Valburčino údolí, částečně i bývalý pivovar (dnes hospodářské družstvo), a „palírna“, kdysi lihovar, za I. rep. chudobinec, a konečně „Panský dům“ hostinec.

Doslovný překlad z městské kroniky a pera Jos. Vorlíčka

Poznámka pod čarou
Ztráta obrazárny byla a zůstává pro Bystré nedocenitelnou kulturní chybou. Její hodnota je téměř nevyčíslitelná. celý zápis je navíc silně poplatný době svého vzniku, s řadou nepřesností a chyb. Autor zápisu zcela opomněl další významné památky z doby vlády rodu Hohenemsů, chrám sv. Jana Křtitele, výstavba fary, přestavba radnice, výstavba kaple sv. Jana z Nepomuku a několika vzácných soch v Bystrém. I rozhodnutí ministerstva bylo zřejmě zcela účelové, vždyť většina odvezených obrazů ležela celá desetiletí v prostorách daleko nevhodnějších, než byl bysterský zámek, bez renovací, které se uskutečnily až o několik desetiletí později a rozhodně ne z finančních zdrojů obce. A tak jako výše zmiňované památky, tak i zámecká obrazárna zahrnující 92 vzácných pláten, měla zůstat součástí bysterského kulturního dědictví.

Letos je přesně padesát roků od zmiňované události a neměla by být nikdy zapomenuta.
Oldřich Unčovský

Vytisknout E-mail