O slávě i bídě ševcovcovského řemesla v Bystrém

Před rokem 1929 bylo v Bystrém zaměstnáno na 600 obuvníků. V továrně pana Lípy (v místě dnešního obchodního domu) pracovalo kolem 300 dělníků a v dalších několika menších manufakturách bylo zaměstnáno dalších 300 ševců. Jejich vyhlášené a kvalitní výrobky putovaly k velkoodběratelům do Prahy, Brno a převážná část i do Vídně. S jistou nadsázkou lze říci, že bysterští ševci obouvali značnou část Evropy. Průměrný plat těchto dělníků se pohyboval kolem 150 Kč týdně a vzhledem k tomu, že každá rodina měla také kousek svého nebo pachtovního pole, krávu, kozy, pár slepic, žili sice prostě, ale bídy nebylo. Zlom nastal v roce 1929, kdy začala velká světová hospodářská krize, a tak již v roce 1930 se v obuvnických dílných začalo pracovat omezeně, mzdy se začaly snižovat a to hlavně proto, že poptávky po kvalitní obuvi slábla a nahrazovaly ji levnější strojně vyráběné boty.

Vytisknout E-mail