ZUŠ (Stará škola)

Již v roce 1457 byla v Bystrém vystavěna farní škola. Byla dřevěná, měla jednu místnost a na konci 16. století byla značně sešlá. Zámecká vrchnost pánů Bezdružických z Kolovrat nechala přestavět v letech 1606 – 1608 dřevěnou školu na zděnou se dvěma světnicemi. V roce 1765, když byla majitelkou bysterského panství Marie Rebeka hraběnka z Hohenemsu, byla na pozemku dnešního čp. 60 postavena nová kamenná škola. Původní škola zanikla a na jejím místě byla vystavěna kostnice. Kolem bysterského kostela býval až do roku 1786 hřbitov. 

Po smrti Marie Rebeky roku 1806 se vlastníkem bysterského panství a zámku stala její dcera hraběnka Marie Valburka. Od vystavění kamenné školy čp. 60 uplynulo šedesát let a pro velký počet dětí byla tato škola malá. K bysterské škole byly přičleněny okolní obce Hartmanice, Nedvězí, Hamry a Čtyři Dvory. V roce 1826 byla kostnice stržena. Na jejím místě byla postavena v letech 1827 – 1828 nová jednopatrová zděná budova obecné školy čp. 59. Nad vchodem do školní budovy byl umístěn reliéf Panny Marie, dříve již umístěný na kostnici. Na tehdejší dobu to byla velice moderní budova. Od roku 1872 byla tato obecní škola čtyřtřídní s vyučovacím jazykem českým. V roce 1885 byla již škola pětitřídní a navíc od roku 1889 zde byl zřízen hospodářský pokračovací kurz. Ve školní budově bývala také obecní knihovna. Na této obecní škole 40 roků působil Josef V. Kryšpín, který byl za své zásluhy o školství a Bystré jmenován „ředitelem obecné školy“. Na budově školy má tento významný bysterský učitel umístěnu pamětní desku. Tato budova pro vyučování sloužila až do roku 1950. Následně byl do budovy staré školy umístěn obuvnický závod Botana Skuteč, který v devadesátých letech minulého století v Bystrém zanikl. Po rozsáhlé stavební rekonstrukci a modernizaci v budově sídlí Základní umělecká škola Bystré.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (byvala-skola-cp-59.pdf)Karta kulturní památky [ ]189 kB

Vytisknout E-mail