Kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské

Kostel v Bystrém je zasvěcen sv. Janu Křtiteli a je údajně nejstarším poutním místem Panny Marie Karmelské u nás. Původní stavba pocházela asi z 12. století a prošla několika změnami, z nichž velmi významná byla oprava v roce 1601, kterou nechal provést tehdejší majitel zámku - Jan Bezdružický z Kolovrat.

V roce 1692 byla dostavěna budova fary, v jejímž průčelí je znak tehdejších majitelů panství - pánů z Martinic a Valderode. V roce 1682 tehdejší hraběnka Anna Kateřina z Martinic založila s povolením papeže karmelitánské bratrstvo, od těch dob až do současnosti je v červenci v Bystrém Karmelská pouť. Do dnešní podoby byl chrám vystavěn  letech 1722-1726 tehdejším pánem Františkem Rudolfem z Hohenemsu. Ze dřeva, které bylo ke stavbě velmi náročného lešení třeba, bylo potom vystavěno několik chalup ve městě. Kostel byl vysvěcen 27. října 1726, uvnitř však byl vybaven pouze oltářem a kazatelnou z původního kostela. Trvalo bezmála dalších 30 let, než byl interiér vybaven do dnešní bohatosti. V bohaté obrazové výzdobě najdete např. příběhy ze života Kristova, 11 obrazů apoštolů, obrazy křížové cesty. Nad hlavním oltářem je umístěn obraz Jana Křtitele, který doplňují sochy jeho rodičů - Alžběty a Zachariáše. Poslední velikou a potřebnou opravu prodělal chrám v minulém stolení, v letech 1985 - 1986. Tuto opravu inicioval a řídil tehdejší p. děkan a čestný občan města Bystré ThDr. a PhDr. Eduard Broj, mnoho našich občanů se na opravách podílelo svou prací. Chrám je vznešenou dominantou města, vítá všechny návštěvníky již z daleka a pro ty, kteří zde mají kořeny, je symbolem domova.

Historie v datech:

 • 1350 – první historická zmínka o bysterském kostele
 • 1601 – rozšíření kostela – zřízení nové hrobky
 • 1655 – oprava kostela po zásahu blesku
 • 1692 – dostavěna nová farní budova
 • 8. 6. 1722 – položení základního kamene stavby nového chrámu
 • 1724 – starý kostel zcela stržen
 • 1726 – dokončena stavba nového chrámu
 • 27.10.1726 – slavnostní vysvěcení nového chrámu
 • 1816-1817 – nové varhany
 • 1863 – rozsáhlá restaurace kostela sv. Jana Křtitele
 • 25. 3.1917 – rekvizice chrámových zvonů (Florian a Maria, zůstal pouze nejstarší zvon Matěj z roku 1520)
 • 1926 – vysvěceny dva nové zvony
 • 1935 – opravena konstrukce a krytina horní části obou hlavních věží a věžička sanktusní
 • 1939 – zasazena nová okna
 • 1943 – kostel měří 58 m 5 cm
 • 1985 a 1986 – hrubě omítnuty východní a severní zdi. V průběhu dalších 2 let byla pokryta střecha hliníkovou krytinou, osazeny měděné okapní žlaby, dokončeno omítnutí i tónování zdí.
 • 1990 – oprava přední části chrámu a věží

Průvodcovskou službu zajišťuje:

Petr Findejs
Tel.  776 212 723

Jáchym Chadima a Vojtěch Tichý

Tel. 774 939 321

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (kostel-sv-jana-kritele.pdf)Karta kulturní památky[ ]167 kB

Vytisknout E-mail