Cultural Village of Europe

V roce 1996 byla dánská Kodaň vyhlášena kulturním městem Evropy. Toto dalo popud dánské vesnici Tommerup, která se prohlásila v tomtéž roce kulturní vesnicí Evropy. Po letech složitých příprav dánskou obec následovala v roce 1999 holandská vesnice Wijk aan Zee a navázala kontakt s 10 vesnicemi evropských zemí, tím dala mezinárodní význam tomuto počinu a požádala francouzskou vesnici Mellionnec, aby se stala kulturní vesnicí v roce 2000. Rok 1999 vyvrcholil společnou schůzkou starostů všech 11 vesnic ve Wijk aan Zee a zformulováním společné Charty vesnic. Hlavní myšlenkou Charty, je snaha poukázat na to, že Evropu netvoří pouze města, že je tvořena i vesnicemi.

 

Citace z Charty:„Věříme, že venkov může mít obrovský vliv na úspěšnou budoucnost Evropy a že k tomu má dostat co největší příležitost.Tato Charta proklamuje rozvoj venkova, jeho kultury, zemědělství, turistiky, dopravy, školství a ekonomiky. Vesnice je dávný lidský rozměr světa. Je to svět známý, plný blízkých lidí i věcí. Přes všechen pokrok, přes všechny změny bude vždy rozdíl mezi tím, co známe a tím, co je nám blízké. Když se nám to, co nám bylo blízké, odcizí, ztrácíme kořeny."

Chartu v roce 1999 podepsali:

Dánsko      Tommerup
Nizozenmí   Wijk aan Zee
Francie   Mellionnec
Česká republika   Bystré
Itálie   Pergine Valdarno
Anglie   Aldeburgh
Řecko   Paxos
Estonsko   Killingi Nömme
Německo   Ströbeck
Maďarsko   Palkonya
Španělsko   Porrua

Jako zástupce České republiky bylo holandskou vesnicí Wijk aan Zee a iniciátorem projektu Bertem Kisjesem v roce 1998  osloveno město Bystré. V roce 1999 bylo vyzváno, aby se stalo nositelem projektu v roce 2001. Součástí projektu je vždy jarní konference starostů na téma, které vyhlásí hostitelská země. Dále projekt pokračuje setkáním mladých v Youth campu. Youth campu se účastní většinou 5 - 6 mladých lidí z každé země. V Bystrém se zabývali tradičními řemesly. Dále následuje festival Evropské kultury, který je zpravidla třídenní a účastní se ho z každé země 30 – 40 zástupců. Následuje podzimní konference starostů, která zhodnotí počínání roku minulého a naplánuje rok další.
V roce 2001 se v Bystrém úvodní konference starostů konala 10. – 13. května na téma:
a)    přínos projektu Cultural Village of Europe pro život obcí v rámci EU
b)    rozvoj nových twinningových iniciativ ve smyslu uzavřené Charty vesnic
c)    možnosti udržitelného života na venkově, kulturní a duchovní rozměr venkova

Ve dnech 16 – 26. července byl v rámci projektu zorganizován Youth Camp pod názvem Dílna tradičních řemesel. Campu se zúčastnilo 52 mladých lidí z 11 zemí Evropy. Pracovali v oborech řezbářství, modrotisk a batika, zpracování proutí, keramika, výroba ručního papíru, kovotepectví a drátkování.
Ve dnech 30. 8. – 3. 9. 2001 se konal Festival evropské kultury v Bystrém, kterého se zúčastnilo 478 účastníků z 10 partnerských obcí a zapojilo se cca 1000 českých občanů z mikroregionu Svratecko-křetínský trojúhelník, kterého je Bystré součástí.
Na půdě našeho města prezentovalo svou kulturu všech jedenáct států Evropy. Měli jsme možnost seznámit se s jejich lokálními potravinovými produkty, s jejich rukodělnými výrobky, sdílet s nimi radost ze společného setkání. Všichni účastníci byli ubytováni v rodinách, takže měli možnost navázání blízkých osobních vztahů s našimi občany.
Význam akce podpořili svou účastí zástupce prezidentské kanceláře, několika ministerstev a Pardubického kraje.
Ve dnech 9. -10. 11. proběhla závěrečná konference starostů, jejichž tématem byla úloha zemědělství pro náš venkov, agroturistika, stabilizace mladých lidí na venkově.

V roce 2000 byla nositelem projektu francouzská obec Melionec , v roce 2001 naše město Bystré, v roce 2002 italská obec Pergine Valdarno, v roce 2003 anglická obec Aldeburgh. V roce 2003 byla jako dvanáctý člen projektu přijata rakouská obec Kirchheim.
V roce 2004 se 12 vesnic Evropy setkalo na řeckém  ostrově Paxos, v roce 2005 v estonské obci Kilingi Nömme, v roce 2006 v německé obci Ströbeck. V roce 2007 bylo nositelem projektu Maďarsko, obec Palkonya, v letošním roce 2008 je nositelem projektu  Španělsko, obec Porúa a poslední bude nositelem projektu v roce 2009 Rakousko- obec Kirchheim.
Setkáváním evropských vesnic vzniká prostor pro duševní harmonii, poznávání, porozumění a toleranci. Vždy, když jsme pohromadě, spojují se naše srdce, ruce i mysl ke spolupráci, užitečné a prospěšné práci pro život našeho venkova. Pro Bystré a jeho občany má projekt význam jednak z hlediska historického, kdy máme možnost uvědomit si své kořeny a jednak z hlediska současnosti, kdy nás motivuje k získávání historických, zeměpisných a jazykových znalostí. V roce 2007 bylo tématem konference starostů další pokračování projektu po roce 2009, jeho podoba, náplň a možnosti jednotlivých obcí.

Vytisknout E-mail