Projekt "Kultura evropského venkova" v roce 2009

V roce 2009 bylo nositelem projektu Dánské město Tommerup. Vesnice, která stála na počátku vzniku projektu Kultura evropského venkova a do které se po 10. letech působení  znovu vracíme. V dubnu proběhla konference starostů, v červnu festival, na kterém jsme se sešli s Maďarskem a Španěli. Závěrečné konference proběhla na konci října. Hlavním tématem bylo shrnutí uplynulého roku a plánovaní roku příštího. Fotografie z Tomerrupu a veškeré informace o festivalu naleznete na stránkách www.cultural-village.com/ a nebo přímo na stránkách Tommerupu www.kulturlandsby-tommerup.dk.

Vytisknout E-mail