Projekt "Kultura evropského venkova" ... a jak to bylo dál

V roce 2012 bylo hostitelkou zemí vybráno Bystré. Festivalu předcházela jarní konference, na které se domlouvali všechny detaili této akce. Celý festival se naplánoval na červenec a sjelo se všech 11  států, které přivítal starosta města pan Miloslav Sejkora spolu s hejtmanem pardubického kraje panem Radko Martínkem. Festival se nesl v přátelském duchu a zanechal v každém mnoho zážitků. Po festivale následovala v Bystrém další akce a to řezbářské sympozium -  WOOD ART. Tématem toho sympozia byl EVROPSKÝ BETLÉM. Sjeli se zde řezbáři z Dánska, Estounska, Holandska,Maďarska,Řecka, Francie. Zadání znělo, za týden z lipového dřeva vytesat figuru 60 cm velkou. Řezbáři si rozdělili hlavní postavy, které figurují v betlémě a mohlo se začít. Po týdenní práci vzniklo 16 figur do betléma, který objíždí svět.

V roce 2013 se stalo Bystré opět organizátorem velké akce, tentokrát šlo ale uspořádání YOUTH CAMPU neboli kempu pro mládež. Setkalo se zde 60 mladých lidí z 12 evropských zemí, tématem byla Technika a civilizace v tanci, umění a divadle. Mládež netrávila celý týden jen prací na workshopech. Připraveny byly i výlety, prohlídky památek v Bystrém a okolí, procházky po místních zajímavostech. Celý týden utekl jako voda a dovolím si říct, že si všichni odváželi krásné zážitky. 

V roce 2014 se ve francouzském městě Millionec, konala akce nazvaná GO AND DO, do tohoto projektu se zapojili i bysterští občané. Cílem projektu byla obnova naučné stezky okolo jezera Kerné Heul v krásném prostředí Bretaně. V létě proběhl v Bystrém volejbalový turnaj,kterého se zúčastnili hráči z partnerské obce Ströbeck. Kemp mladých tento rok pořádal právě německý Ströbeck, projekt se nesl ve znamení konunikace - tak blízko a přece tak daleko. Smyslem kempu bylo vyjádřit umění komunikace a empatie pomocí kamery a progrmu na stříhání videí.
V létě téhož roku proběhly v holandském Wijk aan Zee mezinárodní trhy spojené s oslavou výročí 15 let Cultural village of Europe. 

V roce 2016 se hostitelskou zemí pro tento rok stala dánská obec Tommerup. Spolu s bysterskou výpravou zde byli také delegace z Francie, Estounska, Německa. Poznávali se tradiční dánské pokrmy, tance a tradice a opět se jednalo, přátelské setkání všech.

Vedle těchto akcí probíhá každý rok v holandském Wijk ann Zee v rámci Kultury evropského venkova, šachový turnaj, kterého se účastní hráči ze Stöbecku a Bystrého. Do mezinárodní spolupráce se také aktivně zapojuje Základní umělecká škola, která se svými vystoupeními navštívila řadu zemí.

 

 

 

Vytisknout E-mail