Poplatek za odpady

- sazba poplatku: 850,- Kč za kalendářní rok
- splatnost poplatku: do 30. dubna příslušného kalendářního roku
- osvobození:
a) poplatkník, který se nepřetržitě po dobu nejméně 9 měsíců v kalednářním roce nezdržuje na území města
b) poplatní, který má úřední adresu trvalého pobutu na sídle ohlašovny a zároveň se na území města nezdržuje
c) dítě, narozené v příslušném kalendářním roce
d) každé třetí a další nezaopatřené dítě v rodině
e) poplatník, který je ve výkonu trestu odnění svobody

Harmonogram svozu- každé úterý svoz komunálního odpadu
- každý lichý týden v úterý svoz plastů

Vytisknout E-mail