Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Veřejná vyhláška - Oznámení - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Označení (jednací číslo): 218/2015

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
Veřejná vyhl. Kraj Vysočina.pdf

Vyvěšeno: 16.05.2016

Sejmuto: 23.06.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková