Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Záměr dispozice s majetkem města Bystré - pronájem p.p.č. 3090

Označení (jednací číslo): 1

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 19.05.2015

Sejmuto: 17.06.2015

Zveřejnil (zodpovídá):