Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Označení (jednací číslo): 2-2016

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
ozv-2-2016.PDF

Vyvěšeno: 21.12.2016

Sejmuto: 09.01.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková