Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Označení (jednací číslo): 2016

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 16.01.2017

Sejmuto: 02.02.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková