Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Smlouva o poskytnutí individuální dotace - T.J.Sokol Bystré

Označení (jednací číslo): 2116

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 21.10.2015

Sejmuto: 28.05.2019

Zveřejnil (zodpovídá):