Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Označení (jednací číslo): 2-2015

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
Ob.zav.vyhl.2-2015.PDF

Vyvěšeno: 26.11.2015

Sejmuto: 14.12.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková