Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Bystré

Označení (jednací číslo): 1

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 22.02.2016

Sejmuto: 09.03.2016

Zveřejnil (zodpovídá):