Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Záměr dispozice s majetkem - část p.p.č. 2378/2 o výměře cca 10 m2

Označení (jednací číslo): 2378-2

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
zamer 2378-2.PDF

Vyvěšeno: 29.02.2016

Sejmuto: 01.04.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková