Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Záměr dispozice s majetkem - část p.p.č. 475/3 o výměře cca 430 m2

Označení (jednací číslo): 475-3

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
zamer 475-3.PDF

Vyvěšeno: 29.02.2016

Sejmuto: 01.04.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková