Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Označení (jednací číslo): 09350/2016

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 25.04.2016

Sejmuto: 11.05.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková