Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.04.2024 04.06.2024 Veřejná vyhláška
2254/2024 Kuklová Pavlína
12.04.2024 16.05.2024 Veřejná vyhláška
1925/2024 Kuklová Pavlína
31.01.2024 16.02.2024 Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí FTTx_Č_NGA_V_NIO16_Trpín_TRSV_OK
589/2024 Kuklová Pavlína
15.01.2024 02.02.2024 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
343/2024 Kuklová Pavlína
29.11.2023 18.12.2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
5766/2023 Kuklová Pavlína
20.11.2023 07.12.2023 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy
5614/2023 Kuklová Pavlína
16.10.2023 04.11.2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
5092/2023 Kuklová Pavlína
21.08.2023 06.09.2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/3626 Olešnice - Trpín
4182/2023 Kuklová Pavlína
15.08.2023 01.09.2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4151/2023 Kuklová Pavlína
26.07.2023 03.10.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
3910/2023 Kuklová Pavlína
10.05.2023 29.05.2023 Veřejná vyhláška - Schválení kanalizačního řádu městské kanalizace Bystré
2741/2023 Kuklová Pavlína
24.04.2023 26.05.2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
2386/2023 Kuklová Pavlína
12.04.2023 15.05.2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
2164/2023 Kuklová Pavlína
04.04.2023 21.04.2023 Veřejná vyhláška - Kanalizační řád městské kanalizace Bystré
2064/2023 Kuklová Pavlína
22.03.2023 24.04.2023 Veřejná vyhláška - Zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bystré
1800/2023 Kuklová Pavlína
30.01.2023 15.02.2023 Nařízení Státní veterinární správy
706/2023 Kuklová Pavlína
19.12.2022 15.02.2023 Nařízení státní veterinární správy - mimořadné veterinární opatření
Peterková Petra
29.11.2022 16.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
5601/2022 Kuklová Pavlína
03.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obené povahy
5293/2022 Kuklová Pavlína
14.10.2022 02.11.2022 Opatření obecné povahy při nedostatku vody - zrušení
Ing. Martina Škorpíková
13.10.2022 01.04.2023 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
4958/2022 Ing. Martina Škorpíková
29.08.2022 16.09.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4142/2022 Kuklová Pavlína
22.08.2022 09.09.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
4014/2022 Kuklová Pavlína
25.07.2022 12.08.2022 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
3513/2022 Kuklová Pavlína
25.05.2022 13.06.2022 Veřejná vyhláška - Usnesení - Zastavení řízení - Stanovení ochranných pásem I. a II. stupně
2613/2022 Kuklová Pavlína
20.05.2022 12.06.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení - Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje
2534/2022 Kuklová Pavlína
25.04.2022 28.05.2022 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
2090/2022 Kuklová Pavlína
22.04.2022 09.05.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
2086/2022 Kuklová Pavlína
07.04.2022 25.04.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje
1822/2022 Kuklová Pavlína
21.03.2022 22.09.2022 Veřejná vyhláška - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
1418/2022 Kuklová Pavlína