Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.01.2022 16.02.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
546/2022 Kuklová Pavlína
07.12.2021 24.12.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ing. Martina Škorpíková
23.09.2021 11.10.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení řízení o zrušení stavby a seznámení s podklady rozhodnutí
3619/2021 Kuklová Pavlína
17.09.2021 04.10.2021 Nařízení státní veterinární správy
3497/2021 Kuklová Pavlína
14.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
3449/2021 Kuklová Pavlína
27.07.2021 13.08.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
24.06.2021 12.07.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 3/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2021, kteoru se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Ing. Martina Škorpíková
21.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Ing. Martina Škorpíková
06.04.2021 23.04.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
15.02.2021 19.03.2021 Oznámení - zahájení územního řízenní
Ing. Martina Škorpíková
22.01.2021 10.02.2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
07.12.2020 23.12.2020 Obecně závazná vyhláška města č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ing. Martina Škorpíková
23.11.2020 11.12.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
01.10.2020 19.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020
Ing. Martina Škorpíková
23.09.2020 02.11.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020
Ing. Martina Škorpíková
23.09.2020 02.11.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020
Ing. Martina Škorpíková
06.08.2020 24.08.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
04.08.2020 31.08.2020 Nařízení státní veterinární správy
Ing. Martina Škorpíková
28.07.2020 31.12.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ing. Martina Škorpíková
18.05.2020 14.01.2022 Řád veřejného pohřebiště města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
24.04.2020 28.05.2020 Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
Ing. Martina Škorpíková
24.04.2020 28.05.2020 Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Ing. Martina Škorpíková
06.04.2020 11.05.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ing. Martina Škorpíková
02.01.2020 31.12.2020 Informace k místním poplatkům
19.12.2019 31.12.2020 Obecně závazná vhláška města č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
Ing. Martina Škorpíková