Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.12.2019 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška města č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ing. Martina Škorpíková
03.12.2019 19.12.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
03.12.2019 19.12.2019 Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Ing. Martina Škorpíková
03.10.2019 21.10.2019 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2019 o nočním klidu
Ing. Martina Škorpíková
03.10.2019 21.10.2019 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
26.09.2019 14.10.2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
03.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Ing. Martina Škorpíková
20.06.2019 12.07.2019 Oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územní rozvoje Pardubického kraje
Ing. Martina Škorpíková
08.08.2018 13.08.2018 Oznámení o zkrácení doby nočního klidu
Ing. Martina Škorpíková
31.07.2018 03.09.2018 Oznámení o pořádání veřejné hudební produkce
Ing. Martina Škorpíková
26.04.2018 29.05.2018 Veřejna vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
26.02.2018 13.03.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
1080/2018 Ing. Martina Škorpíková
02.02.2018 05.03.2018 Veřejná vyhláška - Návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje
620/2018 Ing. Martina Škorpíková
23.01.2018 08.02.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
470/2018 Ing. Martina Škorpíková
27.12.2017 12.01.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4463/2017 Ing. Martina Škorpíková
20.12.2017 05.01.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
4428/2017 Ing. Martina Škorpíková
20.12.2017 05.01.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4432/2017 Ing. Martina Škorpíková
18.12.2017 03.01.2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
4399/2017 Ing. Martina Škorpíková
15.11.2017 01.12.2017 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1-2017 Ing. Martina Škorpíková
15.11.2017 01.12.2017 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2017, o místním poplatku ze psů
2-2017 Ing. Martina Škorpíková
08.11.2017 24.11.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
3871/2017 Ing. Martina Škorpíková
25.10.2017 02.04.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíh
3730/2017 Ing. Martina Škorpíková
20.09.2017 08.10.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
3282/2017 Ing. Martina Škorpíková
14.09.2017 01.04.2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
3202/2017 Ing. Martina Škorpíková
25.08.2017 01.11.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
2971/2017 Ing. Martina Škorpíková
01.06.2017 19.06.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Sulkovská a Dukelská ve městě Bystrém
1791/2017 Ing. Martina Škorpíková
25.04.2017 01.06.2017 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
1260/2017 Ing. Martina Škorpíková
19.04.2017 05.05.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Sulkovská
1222/2017 Ing. Martina Škorpíková
13.01.2017 30.01.2017 Veřejná vyhláška s opraveným opatřením obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
186/2017 Ing. Martina Škorpíková