Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Veřejné vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.01.2017 25.01.2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
107/2016 Ing. Martina Škorpíková
28.12.2016 13.01.2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
3411/2016 Ing. Martina Škorpíková
21.12.2016 09.01.2017 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2016, o nočním klidu
1-2016 Ing. Martina Škorpíková
21.12.2016 09.01.2017 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2-2016 Ing. Martina Škorpíková
16.11.2016 16.05.2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Uzavírka části místní komunikace v ul. Sulkovská
3068/2016 Ing. Martina Škorpíková
05.08.2016 22.08.2016 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy
51742/ENV/16 Ing. Martina Škorpíková
27.05.2016 14.10.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
1408/2016 Ing. Martina Škorpíková
17.05.2016 17.05.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
17489/2015 Ing. Martina Škorpíková
16.05.2016 23.06.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
218/2015 Ing. Martina Škorpíková
28.04.2016 01.06.2016 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016
785943/16 Ing. Martina Škorpíková
25.04.2016 11.05.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
09350/2016 Ing. Martina Škorpíková
22.02.2016 09.03.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Bystré
1
13.01.2016 29.01.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
141 Ing. Martina Škorpíková
18.12.2015 04.01.2016 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 3/2015
3-2015 Ing. Martina Škorpíková
26.11.2015 14.12.2015 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2-2015 Ing. Martina Škorpíková
26.10.2015 12.01.2016 Tržní řád
1/2015 Ing. Martina Škorpíková
17.08.2015 30.09.2015 Dražební vyhláška
1
06.08.2015 17.05.2016 Veřejná vyhláška - Zákaz odběru povrchových vod
1
27.07.2015 24.08.2015 Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod
1
24.04.2015 02.06.2015 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015
1315/2015
07.04.2015 22.06.2015 Veřejná vyhláška - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
1

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.05.2024 20.06.2024 Aukční vyhláška
2700/2024 Kuklová Pavlína
24.04.2024 16.05.2024 Aukční vyhláška
2139/2024 Kuklová Pavlína
23.06.2023 13.07.2023 Aukční vyhláška
3427/2023 Kuklová Pavlína
14.04.2023 05.05.2023 Aukční vyhláška
2143/2023 Kuklová Pavlína
15.02.2021 14.04.2021 Elektronická dražba
Ing. Martina Škorpíková
07.01.2021 30.07.2021 Odročení dražby
Ing. Martina Škorpíková
16.04.2020 27.05.2020 Dražební vyhláška - Haizl Zdeněk
Ing. Martina Škorpíková
03.09.2019 02.10.2019 Vyhlášení výběrového řízení s aukcí
Ing. Martina Škorpíková
08.08.2019 24.10.2019 Dražební vyhláška - Šulc Zdeněk
Ing. Martina Škorpíková