Instalace certifikátu do Windows

Certifikát je nutné nainstalovat do části "Důvěryhodné kořenové certifikační autority"

 Stáhněte si certifikát zde, uložte jej a následně jej poklepáním otevřete.


... klepněte na tlačítko "Nainstalovat certifikát..."

... vyberte volbu "Místní počítač" a klepněte na tlačítko "Další"

... vyberte volbu "Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti"
... klepněte na tlačítko "Procházet" a v dalším dialogu zvolte "Důvěryhodné kořenové certifikační autority"
... pokračujte tlačítkem "Další"

... tento dialog potvrďte tlačítkem "Dokončit"

... hotovo!