Motto: VEŠKERÉ UČENÍ MÁ BÝT PRO DĚTI HROU A SPORTEM
Přihlášení

Mirek

Uzavření MŠ v době letních prázdnin 2019

Naše MŠ bude uzavřena od 1.7. do 26.7. 2019 a dále od 19.8. do 23.8.2019

Pokud budete potřebovat  přeřadit své dítě z naší MŠ, musíte si  jej přehlásit na příslušnou MŠ, která má otevřeno v době našeho uzavření.

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

ZÁPIS DĚTÍ DO POLIČSKÝCH MATEŘSKÝ ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 SE BUDE KONAT VE DNECH 15. A 16. 5. 2019 OD 8 DO 16 HODIN

K zápisu potřebujete vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Žádost si můžete vyzvednout u ředitelky školy Jitky Jeřábkové od 1.4.2019 nebo si ji můžete stáhnout zde.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 zde.