MATEŘSKÁ ŠKOLA HEGEROVA POLIČKA

Motto: VEŠKERÉ UČENÍ MÁ BÝT PRO DĚTI HROU A SPORTEM

Přihlášení

Zápis do MŠ

Informace o zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Od 1.7. do 26.7.2019 a od 19.8. do 23.8.2019, více zde.

Oznámení

Vážení rodiče,

čipy k novému zabezpečení školy si můžete vyzvednout u ředitelky školy.

UPOZORNĚNÍ:

Doba, kdy si rodiče mohou otevřít vchod pomocí čipu :

ráno                      6.30  –  8.30 hodin

poledne                12.30  –  13 hodin

odpoledne            15  –  16.30 hodin

Uzavření MŠ v době letních prázdnin 2019

Naše MŠ bude uzavřena od 1.7. do 26.7. 2019 a dále od 19.8. do 23.8.2019

Pokud budete potřebovat  přeřadit své dítě z naší MŠ, musíte si  jej přehlásit na příslušnou MŠ, která má otevřeno v době našeho uzavření.

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

ZÁPIS DĚTÍ DO POLIČSKÝCH MATEŘSKÝ ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 SE BUDE KONAT VE DNECH 15. A 16. 5. 2019 OD 8 DO 16 HODIN

K zápisu potřebujete vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Žádost si můžete vyzvednout u ředitelky školy Jitky Jeřábkové od 1.4.2019 nebo si ji můžete stáhnout zde.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 zde.

Tvořivá dílna

Vážení rodiče,

jste srdečně zváni na tvořivou dílnu společně s Vašimi dětmi dne 4.12.2018 v 15 hodin v naší školce.