Přihlášení
Zápis dětí do MŠ
Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ na šk. rok 2022/23 proběhl ve dnech 2. – 16. 5. 2022.
Výsledky jsou zveřejněny na dveřích naší školy a v aktualitách zde na webových stránkách.
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Kontaktní údaje

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mslucni427@seznam.cz

Telefon: +420 774 477 789

ORGANIZACE

Zápis do MŠ probíhá každý rok v květnu – termín bývá zveřejněn v MŠ, na webových stránkách nebo v JITŘENCE.

Děti jsou přijímány na základě podání „ Žádosti o přijetí dítěte“. O jejich podání rozhoduje ředitelka školy ve Správním řízení, přičemž dodržuje kritéria stanovená vnitřní směrnicí.

 

MŠ má celodenní provoz o 6:30   do  16:30 hodin. Optimální příchod dítěte do MŠ je do 8:00 hodin.

Ideální doba pro vyzvedávání dětí  je kolem 15:00 hod., aby dítě mělo klid na svačinku, nebylo stresováno spěchem.

Jiný čas vyzvedávání je možné domluvit předem s učitelkou.

Z bezpečnostních důvodů se škola uzamyká od 8:00 do 15:00 hodin.

Jinak je nutné zazvonit na zvonek a vyčkat příchodu personálu.

 

V denním režimu se prolínají spontánní hry, řízené činnosti, částečně řízené činnosti, pohybové aktivity, hygiena, stravování, tak aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí. Pobyt dětí venku je každý den minimálně dvě hodiny, vzhledem k aktuálnímu stavu počasí.

Oběd je podáván v 11:30 hodin, po obědě si dětí čistí zoubky a vykonávají nezbytnou hygienu.

Odpočinek začíná poslechem četby pohádky. Doba odpočinku je individuální vzhledem k individuálním potřebám dítěte. Svačinka je podávána v 14:30 hodin, po které následují zájmové  činnosti  do odchodu dětí domů.