Motto: VEŠKERÉ UČENÍ MÁ BÝT PRO DĚTI HROU A SPORTEM
Přihlášení
Zápis do MŠ

Informace o zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Od 1.7. do 26.7.2019 a od 19.8. do 23.8.2019, více zde.

PLATBY V MŠ

Stravné se vybírá zálohově, bezhotovostně vždy k 15. každého měsíce.

Výše stravného na den a dítě činí 33,- Kč a u dětí s odloženou školní docházkou 35,- Kč.

Při vědomé absenci mají zákonní zástupci možnost dítě předem odhlásit z MŠ a stravování, v případě nenadálé nemoci si mohou první den nemoci odnést oběd domů ve vlastních nádobách.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena 300,- Kč na měsíc a dítě a vybírá se bezhotovostně na účet školy.

Pokud nejsou uhrazeny platby k poslednímu kalendářnímu dni, není dítě další měsíc přijato do MŠ.

Nejsou-li dále platby uhrazeny, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění (dle § 35, odst.1, písm. d), školského zákona), dítě z předškolního vzdělávání vyloučit.