Přihlášení
Zápis dětí do MŠ
Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ na šk. rok 2022/23 proběhl ve dnech 2. – 16. 5. 2022.
Výsledky jsou zveřejněny na dveřích naší školy a v aktualitách zde na webových stránkách.
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Kontaktní údaje

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mslucni427@seznam.cz

Telefon: +420 774 477 789

PROGRAM USPOŘÁDÁNÍ DNE

HRY A  AKTIVITY DLE PŘÁNÍ DĚTÍ

6.30 – 9.30 hodin

  • příchod dětí
  • průběžná svačina
  • volné, zájmové a didakticky cílené činnosti

 

POBYT VENKU

9.30 – 11.30 hodin

  • hygiena
  • příprava na pobyt venku

 

OBĚD

11.30 – 12 hodin

 

UKLÁDÁNÍ K ODPOČINKU, ČETBA

12 – 14 hodin

 

ODPOLEDNÍ ČINNOSTI

14 – 16.30 hodin

  • svačina
  • hry a aktivity dle přání dětí
  • v letním období pobyt na školní zahradě