Přihlášení
Zápis dětí do MŠ
Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ na šk. rok 2022/23 proběhl ve dnech 2. – 16. 5. 2022.
Výsledky budou zveřejněny na dveřích naší školy do konce května. Bližší informace naleznete na webových stránkách Mateřské školy Luční Polička.
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Změna e-mailové adresy

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mslucni427@seznam.cz

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Děti se schází ve věkově smíšené třídě.

Při společných aktivitách vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Náš školní vzdělávací program pod názvem „OD NEZNÁLKA K VŠEZNÁLKOVI“ tvoří integrované bloky, které se navzájem prolínají a vycházejí z ročních období, tradic a zvyků.

  • pomáháme dětem poznávat svět, radovat se z objeveného, hrát si, tvořit a samostatně se rozhodovat
  • podporujeme zdravý tělesný vývoj přiměřenými aktivitami
  • rozvíjíme pracovní schopnosti a dovednosti dětí
  • podporujeme poznávání a experimentování
  • rozvíjíme osobnost samostatného a sebevědomého dítěte
  • rozvíjíme hudební a komunikační dovednosti
  • vytváříme radostné prostředí, založené na vzájemné důvěře a toleranci