Motto: VEŠKERÉ UČENÍ MÁ BÝT PRO DĚTI HROU A SPORTEM
Přihlášení
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Změna e-mailové adresy

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mshegerova@gmail.com

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Děti jsou vzdělávány jedné heterogenní třídě.

V naší vzdělávací nabídce vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Školní vzdělávací program má název KROK ZA KROKEM POZNÁVÁM TEN VELKÝ SVĚT, který má platnost od 1.9.2014 do 31.8.2018. Program tvoří integrované bloky, které se navzájem prolínají a vycházejí z ročních období, tradic, zvyků, společenských událostí.

Hlavním našim záměrem je:

  • pomoc dětem poznávat svět, radovat se z objeveného, hrát si, tvořit a samostatně se rozhodovat
  • podporovat zdravý tělesný rozvoj s přiměřenými aktivitami
  • rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti dětí, podporovat poznávání a experimentování
  • zaměřit se na budování postojů a hodnot, na rozvoj dětské osobnosti
  • vytvářet radostné prostředí, založené na vzájemné důvěře mezi dětmi a personálem