Přihlášení
Zápis dětí do MŠ
Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ na šk. rok 2022/23 proběhl ve dnech 2. – 16. 5. 2022.
Výsledky jsou zveřejněny na dveřích naší školy a v aktualitách zde na webových stránkách.
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Kontaktní údaje

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mslucni427@seznam.cz

Telefon: +420 774 477 789

duben

Třídní vzdělávání měsíc Červen 2022

Hurá, léto je tu

Děti mají svátek
Za zvířátky do zoo
Moje město Polička
S hudbou jde vše lépe
Loučíme se s kamarády

Obsah vzdělávání:

– Povídání o vývoji člověka, o tom jak rosteme

– Planeta země – vzhled, rozdělení na kontinenty – děti z celého světa mají svátek

– Každý jsem jedinečný – rozdíly mezi námi

– Divoká zvířata, africká zvířata – jaká najdeme v ZOO

– K čemu slouží Zoologická zahrada, sdělování vlastních zkušeností

– Seznamování s naším městem, vycházky na náměstí, poznávání budov (radnice, městský úřad, banka, pošta, městská policie, ZŠ T.G.M., autobusové a vlakové nádraží, mlýn…)

– Poznávání základních symbolů v hudbě , hudební noty a houslový klíč. (Světový den hudby 21. 6.)

– Vnímání odlišností v hudbě – poslech všech žánrů hudby, hledání odlišností (tempo, rytmus, intenzita)

– Zpěv písní, které jsme se naučili v tomto školním roce, zpěv lidových písní, využití hudebních nástrojů

– Loučení s dětmi a paní učitelkou, čekají nás letní prázdniny – povídání o bezpečnosti, o prožitém roce

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Od Neználka k Všeználkovi“, vypracovaného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Dlouhodobé cíle:

 • Zajišťovat bezpečnost dětí, jejich zdravý fyzický a psychický vývoj
 • Vytvářet příznivé sociální klima, prostředí jistoty a důvěry, kam dítě chodí rádo, kde se učitelky a děti stávají partnery
 • Rozvíjet osobnost dětí a napomáhat jim v chápání okolního světa, učit je žít ve společnosti ostatních, samostatnosti, kooperaci, odpovědnosti za svá rozhodnutí
 • Individualizovat vzdělávání
 • Poskytovat logopedickou prevenci
 • Řádně připravovat děti na vstup do základní školy
 • Rozvíjet a stále zdokonalovat činnost v oblasti spolupráce s rodinou a veřejností

Cíle vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání
  (Co se tím, co právě děláme, děti učí, jak se rozvíjejí?)
 • Osvojení základů hodnot, na nichž j založena naše společnost
  (S jakou morální hodnotou se právě setkávají?)
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
  (Jaký prostor mají děti pro samostatnost, svobodu, sebevědomí, mají možnost ovlivnit chod věcí, které se právě dějí?)

Naplňování cílů a záměrů předškolního vzdělávání směřuje k utváření základů klíčových kompetencí:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Sociální a personální kompetence
 • Činnostní a občanské kompetence

Obsah předškolního vzdělávání je strukturován do pěti oblastí:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět