Přihlášení
Zápis dětí do MŠ
Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ na šk. rok 2022/23 proběhl ve dnech 2. – 16. 5. 2022.
Výsledky budou zveřejněny na dveřích naší školy do konce května. Bližší informace naleznete na webových stránkách Mateřské školy Luční Polička.
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Změna e-mailové adresy

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mslucni427@seznam.cz

 

MŠ Hegerova

Informace z nástěnky

Angličtina pomalu končí

Vážení rodiče, paní lektorka AJ Vás zve na společnou ukázkovou lekci,
která se bude konat v úterý 31. května, jako vždy u nás ve školce, ve 12:30hod.
Paní lektorka Vám ukáže, co se během roku děti naučily.
Přijďte se podívat na své ratolesti 🙂

Poslední lekce angličtiny bude v pondělí 6. června !!!!

 

Plánovaný výlet – 15. června

S dětmi se letošní rok chystáme na výlet do Borové.

Pojedeme obě cesty vlakem, čeká nás poznávání přírody, návštěva lanového parku, točená zmrzlina, možná také ukázka kaskadérských kousků na motorce či závod motokrosových motorek (stále v domluvě).

Bližší informace se včas dozvíte z nástěnky ve školce.

V případě deště se výlet přesune.

 

Letní prázdniny

Vzhledem k tomu, že o velkých prázdninách (červenec a srpen) chodí do MŠ Hegerova děti z jiných MŠ v Poličce, bude provoz pro děti pracujících rodičů.

V době uzavření naší MŠ mohou být tyto děti podle potřeby umístěny do jiné školky.

Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí a to do 20. 5. 2022.

Děkujeme za pochopení

 

Opouštění budovy v době klidového režimu

Prosíme rodiče dětí, které chodí domů po obědě, aby opouštěli školku do 12:30 hod.
klidový režim dětí, přístupnost čipů

Děkujeme za pochopení

 

Telefonní číslo do školky

774 477 789

Provoz o letních prázdninách 2022

 

1. 7. – 8. 7.     ZAVŘENO

11. 7. – 15. 7. PROVOZ

18. 7. – 22. 7. PROVOZ

25. 7. – 29. 7. ZAVŘENO

1. 8. – 5. 8.     ZAVŘENO

8. 8. – 12. 8.   ZAVŘENO

15. 8. – 19. 8. ZAVŘENO

22. 8. – 26. 8. PROVOZ pouze pro trvale nahlášené děti

29. 8. – 31. 8. PROVOZ pouze pro trvale nahlášené děti

Co potřebuje Vaše dítě ve školce

Vážení rodiče, prosíme Vás o přinesení oblečení vhodného k pobytu dětí na školní zahradě. Děkujeme

 • Pevnou obuv na přezutí do třídy
 • Vhodné pohodlné oblečení na převlečení do třídy (holčičky legíny, kluci tepláky)
 • Na spaní pyžamko
 • Náhradní oblečení do třídy v případě nehody jako je polití apod.
 • Plastový hrneček
 • Pro holčičky hřeben na česání
 • Oblečení na zahradu – teplákovou soupravu (tepláky/kraťasy, mikinu, vhodnou pevnou obuv – oblečení, které mohou ušpinit)
 • Pohodlné oblečení a obuv na vycházky (na běhání a volný pohyb)
 • V případě deště gumáky a pláštěnku
 • Pokrývku hlavy dle počasí (klobouk/kšiltovka/čepice)

Třídní vzdělávání měsíc Červen 2022

Hurá, léto je tu

Děti mají svátek
Za zvířátky do zoo
Moje město Polička
S hudbou jde vše lépe
Loučíme se s kamarády

Obsah vzdělávání:

– Povídání o vývoji člověka, o tom jak rosteme

– Planeta země – vzhled, rozdělení na kontinenty – děti z celého světa mají svátek

– Každý jsem jedinečný – rozdíly mezi námi

– Divoká zvířata, africká zvířata – jaká najdeme v ZOO

– K čemu slouží Zoologická zahrada, sdělování vlastních zkušeností

– Seznamování s naším městem, vycházky na náměstí, poznávání budov (radnice, městský úřad, banka, pošta, městská policie, ZŠ T.G.M., autobusové a vlakové nádraží, mlýn…)

– Poznávání základních symbolů v hudbě , hudební noty a houslový klíč. (Světový den hudby 21. 6.)

– Vnímání odlišností v hudbě – poslech všech žánrů hudby, hledání odlišností (tempo, rytmus, intenzita)

– Zpěv písní, které jsme se naučili v tomto školním roce, zpěv lidových písní, využití hudebních nástrojů

– Loučení s dětmi a paní učitelkou, čekají nás letní prázdniny – povídání o bezpečnosti, o prožitém roce

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Od Neználka k Všeználkovi“, vypracovaného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Dlouhodobé cíle:

 • Zajišťovat bezpečnost dětí, jejich zdravý fyzický a psychický vývoj
 • Vytvářet příznivé sociální klima, prostředí jistoty a důvěry, kam dítě chodí rádo, kde se učitelky a děti stávají partnery
 • Rozvíjet osobnost dětí a napomáhat jim v chápání okolního světa, učit je žít ve společnosti ostatních, samostatnosti, kooperaci, odpovědnosti za svá rozhodnutí
 • Individualizovat vzdělávání
 • Poskytovat logopedickou prevenci
 • Řádně připravovat děti na vstup do základní školy
 • Rozvíjet a stále zdokonalovat činnost v oblasti spolupráce s rodinou a veřejností

Cíle vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání
  (Co se tím, co právě děláme, děti učí, jak se rozvíjejí?)
 • Osvojení základů hodnot, na nichž j založena naše společnost
  (S jakou morální hodnotou se právě setkávají?)
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
  (Jaký prostor mají děti pro samostatnost, svobodu, sebevědomí, mají možnost ovlivnit chod věcí, které se právě dějí?)

Naplňování cílů a záměrů předškolního vzdělávání směřuje k utváření základů klíčových kompetencí:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Sociální a personální kompetence
 • Činnostní a občanské kompetence

Obsah předškolního vzdělávání je strukturován do pěti oblastí:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět