Přihlášení
Zápis dětí do MŠ
Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ na šk. rok 2022/23 proběhl ve dnech 2. – 16. 5. 2022.
Výsledky jsou zveřejněny na dveřích naší školy a v aktualitách zde na webových stránkách.
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Kontaktní údaje

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mslucni427@seznam.cz

Telefon: +420 774 477 789

Informace ze schůzky rodičů

TELEFONNÍ ČÍSLA:

TŘÍDA: 774 477 789

KUCHYŇ: 774 490 515

ŘEDITELKA: 774 725 520

PROVOZ NA TŘÍDĚ: od 6.30 DO 16.30

 

  • Od Září s dětmi na třídě budou pracovat paní učitelky Věra Martinů a Kateřina Myšková.
  • Škola se v 16.30 uzavírá, zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba jsou povinni vyzvednout dítě nejpozději v 16.15 a opustit areál školy, aby mohla být MŠ v 16.30 uzavřena (viz Školní řád).
  • Prosíme rodiče dětí, které chodí domů po obědě, aby opustili budovu MŠ do 12:30 hod. – klidový režim dětí.
  • Ranní předávání dětí na třídě pedagogům je nutností, příchod do 8.00 hod., nejpozději 8.15 hod, aby jste opustily školku nejdéle v 8.30 hod – přístupnost čipů, přesnídávka dětí.
  • Prosíme o důkladné pročtení školního řádu, který najdete na webových stránkách školy nebo v šatně.
  • Místa v šatně není mnoho, proto pravidelně kontrolujte, co má Vaše ratolest v přihrádce – náhradní oblečení, vhodné oblečení na zahradu – řádně označené.

 

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Od září je stravu možné odhlásit vždy den předem do 13.00 hod.

Totéž platí pro přihlášení dítěte k docházce do MŠ po dlouhodobé absenci nejpozději jeden pracovní den předem do 13.00 hod. Osobně, telefonicky nebo SMS do školky.

Pokud zákonní zástupci dítěti stravu neodhlásí v určené době, mohou si pouze v první den nepřítomnosti dítěte stravu vyzvednout v době od 10.30 – 12.00 hod do vlastních nádob, které v případě potřeby odevzdají již ráno na třídě, případně v kuchyni.

Pokud nebude jídlo vyzvednuto, neskladuje se, je z hygienických důvodů zlikvidováno a zákonní zástupci jsou povinni tuto stravu zaplatit.

V termínu 30. 8. – 31. 8. 2022 od 6.30 do 9.30. se bude platit stravné a školné na měsíc ZÁŘÍ a to v hotovosti. Na další měsíc je možné si domluvit bezhotovostní platbu. Bez variabilního symbolu není možné platbu provést. Variabilní symbol bude každému novému strávníkovi přiřazen individuálně.

 

Nově příchozí: Přihlášku ke stravování obdržíte při první platbě. Zároveň Vám proti podpisu a po zaplacení zálohy předáme čipy. Prosíme do mailu (cervena@ms-lucni.cz) napsat počet čipů a jména osob, pro které čipy budou.

 

Prevence šíření infekčních onemocnění

Zákonní zástupci mohou předávat děti do mateřské školy pouze tehdy, pokud jsou zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce (viz Školní řád). Prosíme o ohleduplnost k ostatním dětem.

 

 

Jsme tu vždy pro Vás a Vaše děti, neváhejte se nás na cokoliv zeptat, se vším Vám rádi pomůžeme.