Přihlášení
Zápis dětí do MŠ
Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ na šk. rok 2022/23 proběhl ve dnech 2. – 16. 5. 2022.
Výsledky jsou zveřejněny na dveřích naší školy a v aktualitách zde na webových stránkách.
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Kontaktní údaje

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mslucni427@seznam.cz

Telefon: +420 774 477 789

Informace ke stravování od září 2022

Platba na měsíc září 

Proveďte platebním příkazem ke dni 25. 8. 2022 od dětí, které mají přidělen variabilní symbol.

Platba na měsíc září pro nové děti, zaplatí stravné i školné v hotovosti a to ve dnech:

ÚTERÝ 30. 8. 2022 od 6.30 hod. do 9.30 hod.

STŘEDA 31. 8. 2022 od 6.30 hod. do 9.30 hod.

 

Stravné od 1. 9. 2022

Při celodenní pobytu se děti stravují 3x denně + celodenní pitný režim.

Placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání upřednostňujeme bezhotovostním způsobem, převodem na účet mateřské školy trvalým platebním příkazem, nejpozději ke dni 25. předešlého měsíce. Číslo účtu najdete na přihlášce ke stravování.

Vyúčtování za odhlášky probíhá pololetně v měsících lednu a červnu převodem přeplatků zpět na Váš účet. Změnu čísla účtu prosíme vždy nahlásit vedoucímu stravování!

Variabilní symbol bude novým strávníkům přiřazen při platbě v hotovosti na měsíc září.

Od 1. 9. 2022 dochází ke zvýšení stravného z důvodu navyšování cen potravin

Úplata za stravování od 1. 9. 2022 činí:

Děti 3-6 let:

Pitný režim: 4,-

Přesnídávka: 9,-

Oběd: 21,-

Svačina: 9,-

Celkem: 43,- na den 

Na celý měsíc 903,- + 300,- školné = 1203,-

 

Děti 7-10 let odložená školní docházka:

Pitný režim: 4,-

Přesnídávka: 9,-

Oběd: 24,-

Svačina: 9,-

Celkem: 46,- na den

Na celý měsíc 966,-

 

 

ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEPLATÍ:

Mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytují
bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku.

Děti předškolní a děti s odkladem školní docházky tedy školné neplatí.
Viz. Směrnice ke stanovení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání (dokumenty)